Grzegorczyk, Wojciech. 2016. „Problemy Pomiaru rezultatów działań Marketingowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 15(64) (maj), 68-74. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.6.