Waśkowski, Zygmunt. 2015. „Wykorzystanie Teorii Interesariuszy W Procesie kształtowania Strategii Marketingowej Organizacji Sportowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 13(62) (czerwiec), 157-70. https://pefim.sggw.pl/article/view/4615.