Idźkowska, Katarzyna, i Roman Kisiel. 2014. „System Opodatkowania Rolnictwa W Polsce Oraz W Wybranych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61) (grudzień), 64-78. https://pefim.sggw.pl/article/view/4589.