Lizińska, Wiesława, Renata Marks-Bielska, i Izabela Serocka. 2014. „Uwarunkowania Polityki władz Lokalnych W Obszarze Pozyskiwania inwestorów Zagranicznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60) (czerwiec), 115-26. https://pefim.sggw.pl/article/view/4572.