Kowalska, Iwona. 2011. „Rola Uczelni wyższych W Przygotowaniu Kadr Do wdrażaniaia budżetu Zadaniowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55) (grudzień), 34-43. https://pefim.sggw.pl/article/view/4536.