Pudełkiewicz, Eugeniusz. 2011. „Refleksje wokół Koncepcji Marketingu W Agrobiznesie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54) (czerwiec), 115-30. https://pefim.sggw.pl/article/view/4524.