Kata, Ryszard. 2009. „Rola Instytucji Finansowych We Wsparciu przekształceń Rolnictwa O Rozdrobnionej Strukturze Gospodarstw”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51) (grudzień), 307-18. https://pefim.sggw.pl/article/view/4440.