Pudełkiewicz, Eugeniusz. 2009. „Spółdzielcze Formy Gospodarowania W Polsce I Innych Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51) (grudzień), 259-95. https://pefim.sggw.pl/article/view/4438.