Błażejowska, Małgorzata. 2009. „Wpływ Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Na rozwój obszarów Wiejskich I Absorpcję środków Unijnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51) (grudzień), 249-56. https://pefim.sggw.pl/article/view/4437.