Łozowski, Mieczysław, i Zdzisław Obstawski. 2009. „Wsparcie Publiczne Dla Ubezpieczeń W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51) (grudzień), 197-211. https://pefim.sggw.pl/article/view/4433.