Kowalska, Iwona. 2009. „Dylematy Systemu Finansowania Polityki Edukacyjnej państwa W kontekście I I II Okresu Programowania UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 2(51) (grudzień), 83-93. https://pefim.sggw.pl/article/view/4423.