Trębska, Paulina. 2020. „Samozaopatrzenie żywnościowe W Nowych Trendach Konsumenckich”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 237-46. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19.