Sołtyk, Piotr. 2020. „Wpływ Dotacji Na Sytuację Finansową samorządowych zakładów budżetowych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 156-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13.