Kowalska, Magdalena. 2020. „Blog Jako narzędzie Komunikacji W Ocenie młodych konsumentów – Wyniki Badań Empirycznych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 57-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.5.