Sadłowski, Adrian. 2019. „Skutki Stosowania płatności Redystrybucyjnej W zależności Od Wariantu wdrożeniowego Na przykładzie Polski”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 22(71) (grudzień), 170-83. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.34.