Kozub-Skalska, Sonia. 2017. „Rola słupów I Faktycznych organizatorów przestępstw Karuzelowych Oraz Skala współpracy Z biegłymi sądowymi W przestępczości Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 18(67) (grudzień), 42-57. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.22.