Zrałek, Jolanta. 2017. „Kim Jest zrównoważony Konsument? W Poszukiwaniu Nowej Koncepcji człowieka W zrównoważonej Gospodarce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 213-22. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.18.