Witek-Hajduk, Marzanna, Jolanta Mazur, Andrzej Sznajder, Bartosz Targański, i Piotr Zaborek. 2017. „Cechy Domen Internetowych Polskich Marek Eksportowych a Specyfika branży”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 189-99. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.16.