Waśkowski, Zygmunt. 2017. „Determinanty Decyzji Zakupowych nabywców Na Rynku produktów Sportowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 180-88. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15.