Szymoniuk, Barbara. 2017. „KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 170-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.14.