Strzębicki, Dariusz. 2017. „Uwarunkowania Rozwoju systemów ERP W przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 161-69. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.13.