Rudawska, Edyta, i Marta Bloch. 2017. „Komunikacja Marketingowa W Procesie współpracy międzysektorowej Organizacji pozarządowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 133-44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.11.