Pokojski, Zenon. 2017. „Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - Kontekst Grupy Azoty Puławy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 118-32. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.10.