Pizło, Wojciech, i Anna Mazurkiewicz-Pizło. 2017. „Styl życia– Jako Egzemplifikacja Zmian Zachowań Konsumpcyjnych Polaków”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 104-17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.9.