Miara, Adam. 2017. „Wpływ Globalizacji Na zarządzanie We współczesnym przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 96-103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8.