Kochanowicz, Zdzisław, Piotr Bórawski, i Justyna Czaplicka. 2017. „Porównanie Wybranych aspektów działań Promocyjnych Prowadzonych Przez Gminy Wiejskie, Miejsko-Wiejskie I Miejskie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 83-95. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.7.