Karaszkiewicz, Berenika, i Iwona Staniec. 2017. „Testowanie występowania «efektu stycznia» Na Podstawie Indeksu sWiG80 ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 73-82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6.