Jegorow, Dorota. 2017. „Źródła Finansowania projektów Europejskich W Wymiarze transferów Finansowych Polska – Unia Europejska”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 63-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.5.