Grzegorczyk, Wojciech. 2017. „Nowe Koncepcje Marketingu W Procesie Tworzenia Strategii Marketingowej Na Rynkach międzynarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 54-62. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.4.