Czubak, Wawrzyniec, Bartłomiej Bajan, i Przemysław Cieślak. 2017. „Płatności bezpośrednie Dla Rolnictwa W Polsce W Warunkach Pozostawania Poza Strefą Euro”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 46-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.3.