Augustyn, Anna, Magdalena Florek, i Marta Hereźniak. 2017. „W Poszukiwaniu Wiarygodnych Metod Pomiaru skuteczności Budowania Marek Miast”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 25-45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.2.