Adamowicz, Mieczysław, Tomasz Adamowicz, i Wioletta Miklaszewska. 2017. „Światowy Kryzys Finansowy I działania Naprawcze Wobec Gospodarki Polskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 17(66) (lipiec), 5-24. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.1.