Staniec, Iwona. 2019. „Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70) (czerwiec), 220-33. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.18.