Kata, Ryszard, i Justyna Chmiel. 2019. „Rozwój Sektora Bankowego W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70) (czerwiec), 80-93. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.7.