Juszczyk, Sławomir, i Karol Gancewski. 2019. „OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 21(70) (czerwiec), 68-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.6.