ŚLIWA, M.; KŁOSOWSKA, A. Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 27(76), p. 99-110, 30 cze. 2020.