MISZTAL, P.; ŁUPIŃSKI, M. Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 27(76), p. 68-79, 30 cze. 2020.