MICHALCZUK, G.; KONARZEWSKA, U. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 27(76), p. 43-57, 30 cze. 2020.