GAŁECKA, A.; GANC, M. Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 27(76), p. 18-29, 30 cze. 2020.