WIGIER, M.; PODSTAWKA, M. Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 26(75), p. 68-78, 30 grudz. 2021.