POKOJSKI , Z. Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 26(75), p. 53-67, 30 grudz. 2021.