DAVIDENKO, N.; WASILEWSKA, N. Zapewnienie r√≥wnowagi finansowej przedsińôbiorstw rolnych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 26(75), p. 40-52, 30 grudz. 2021.