BUSZKO, A. Czy szara strefa rzutuje na poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych? Przypadek Polski i polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 26(75), p. 22-39, 30 grudz. 2021.