ANCYPAROWICZ, G. Finansowe i społeczne aspekty prywatyzacji oszczędności emerytalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 26(75), p. 5-21, 30 grudz. 2021.