GANC, M.; WASILEWSKI, M. Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 98-110, 30 cze. 2021.