KARPACZ, J.; PISARSKA, A. Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 66-83, 30 cze. 2021.