ŁUKASZEWSKA, K.; MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA, E. Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 54-65, 30 cze. 2021.