KASPRZYK, B.; LESZCZYŃSKA, M. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 40-53, 30 cze. 2021.