GARSTKA, M. Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 19-28, 30 cze. 2021.