FILIP, P. Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsińôbiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 25(74), p. 5-18, 30 cze. 2021.